Yrityksen arvot

Yrityksen arvot

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan alueilla

Me Carglassilla haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Arvomaailmamme perustuu neljästä osa-alueesta - ympäristövastuusta, asiakkaan odotukset ylittävästä palvelusta, korkeasta laadusta sekä tärkeimmästä voimavarastamme eli osaavasta henkilökunnasta.

Tavoitteemme on olla asiakkaittemme ensisijainen valinta autolasiasioissa. Sitoudumme toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan alueilla. Meille on tärkeää olla luotettava kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä alan paras työnantaja työntekijöillemme. Olemme sitoutuneet kansainvälisesti, kaikissa maissa noudattamaan eettistä ohjeistustamme.

Meille eettisyys on tapa toimia ja noudatamme sitä jokapäiväisessä työssämme ja liiketoiminnassamme. Eettinen tapa toimia heijastaa kolmea periaatettamme – rehellisyyttä, kunnioitusta ja luottamusta - ottaen huomioon kunkin maan paikalliset vaatimukset, arvot ja tavat.

Emoyhtiömme Belron on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Olemme ylpeitä siitä, että toimintamme ja strategiamme ovat maailmanlaajuisesti samassa linjassa kymmenen Global Compact -periaatteen kanssa, jotka koskevat mm. ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.

Julkaisemme vuosittain raportin tuloksista, miten olemme edistyneet näiden kymmenen periaatteen toteuttamisessa.

LUE UUSIN RAPORTTI NAPSAUTTAMALLA TÄSTÄ >>