Yrityksen arvot

Yrityksen arvot

Sitoudumme toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan alueilla

Me Carglass®lla haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Arvomaailmamme perustuu neljästä osa-alueesta – ympäristövastuusta, asiakkaan odotukset ylittävästä palvelusta, korkeasta laadusta sekä tärkeimmästä voimavarastamme eli osaavasta henkilökunnasta.

Tavoitteemme on olla asiakkaittemme ensisijainen valinta autolasiasioissa. Sitoudumme toimimaan vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan alueilla. Meille on tärkeää olla luotettava kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä alan paras työnantaja työntekijöillemme. Olemme kansainvälisesti sitoutuneet noudattamaan eettistä ohjeistustamme kaikissa toimintamaissamme. Eettinen tapa toimia heijastaa kolmea periaatettamme – rehellisyyttä, kunnioitusta ja luottamusta – ottaen huomioon kunkin maan paikalliset vaatimukset, arvot ja tavat.

Emoyhtiömme Belron on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen. Olemme ylpeitä siitä, että toimintamme ja strategiamme ovat maailmanlaajuisesti samassa linjassa kymmenen Global Compact -periaatteen kanssa, jotka koskevat mm. ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption vastaisuutta.

Vastuullisuutta globaalisti arvioiva EcoVadis nosti Carglassin korkeimmalle eli Platinum-tasolle, jolle yltää vain yksi prosentti kaikista yli 130 000 arvioidusta yrityksestä.