Tietosuojasi

Tietosuojasi

TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää. Sinun on hyvä tietää, että käsittelemme henkilötietojasi Carglass Finland Oy:n (”Carglass®”/”me” jne.) asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana, tai mikäli vierailet kotisivuillamme. Tällä tietosuojaselosteella pyrimme selittämään, mihin henkilötietojasi voidaan käyttää, missä niiden käsittely ja säilytys tapahtuvat, kuinka suojelemme henkilötietojasi, mitä oikeuksia sinulla on ja mitä velvollisuuksia Carglass Finland Oy:lla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Rekisterinpitäjä tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käsittelyn suhteen on Carglass Finland Oy, Y-tunnus 0687718-8, osoite Purokatu 2, 21200 Raisio. Kaikki Carglass Finland Oy:n henkilötietokäsittely tapahtuu soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (GDPR).

GDPR Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 27.4.2016 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Käyttäessämme ilmaisuja kuten ”henkilötieto”, ”käsittely”, ”rekisterinpitäjä” ja ”henkilötietojen käsittely”, näillä ilmaisuilla on sama merkitys kuin mitä GDPR:ssä esitetään.

Jos sinulla on kysymyksiä koskien suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyä tai jos haluat käyttää joitain oikeuksiasi koskien henkilötietojesi käsittelyä, voit ottaa meihin yhteyttä info@carglass.fi.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

1.1 Carglass Finland Oy tulee pääasiallisesti käsittelemään niitä henkilötietoja, joita kerätään sinulta varauksesi yhteydessä; online-varauksesi yhteydessä nettisivujemme kautta, puhelimitse asiakaspalvelumme kautta, chat-keskusteluissa kanssamme tai asioidessasi korjaamoillamme. Henkilötietoja, joita Carglass Finland Oy saa sinulta tai hankkii teknisesti, ovat:

 • Perustietoa sinusta/auton omistajasta, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • IP-osoite

 • perustietoa ajoneuvosta, kuten rekisterinumero, tiedot vahingoista, kuva ajoneuvosta ja/tai vahingosta ja teknistä tietoa, joka on olennaista kyseessä olevan työn kannalta

 • käyttäjän tuottamaa tietoa, kuten käynti- ja selaushistoria nettisivujemme ja muiden digitaalisten kanavien palveluiden käyttöön perustuen

 • muut tiedot, joita saatat luovuttaa meille eri yhteyksissä

1.2 Keräämme yleensä henkilötietoja myös kolmansilta osapuolilta mm. seuraavista lähteistä:

 • Vakuutusyhtiö: tiedot, jotka liittyvät ajoneuvovakuutukseesi tapahtuneesta vahingosta, kuten vahinkonumero, vakuutusturva (ajanjakso) ja omavastuu

 • Virallinen vahinkorekisteri: tiedot, jotka liittyvät sinuun tai vakuutukseesi, kuten nimi, osoite, yhteystiedot ja vakuutustiedot

2. MITEN JA MIKSI HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

2.1 Jotta henkilötietojen käsittely olisi lainmukaista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaista, käsittelylle on oltava tarkoitus ja oikeudellinen peruste. Carglass Finland Oy käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotakseen ja hallinnoidakseen sitä palvelua tai vakuutuskorvausta, jonka olet varannut meiltä tai antanut suoritettavaksemme. Yleensä tämä tarkoittaa, että meidän tulee voida identifioida se tuulilasi tai varaosa, joka vaihdetaan, tai että meidän on voitava ottaa sinuun yhteyttä varatun ja suoritetun palvelun jälkeen esim. voidaksemme laskuttaa sinua ja/tai vakuutusyhtiötä suoritetusta työstä. Meidän on tarpeellista myös käsitellä henkilötietojasi voidaksemme täyttää takuuvelvoitteemme ja voidaksemme olla sinuun yhteydessä turvallisuussyistä, esim. mikäli tuote vedetään markkinoilta pois. Carglass Finland Oy tarvitsee henkilötietojasi myös käsitelläkseen tapahtunutta vahinkoa koskevaa korvausprosessia (tarvittaessa). Keräämme vakuutusturvaasi ja omavastuutasi koskevia tietoja vakuutusyhtiöltäsi voidaksemme hallinnoida korvauskäsittelyä suoraan vakuutusyhtiön kanssa ja siten helpottaa käsittelyä sinun eduksesi asiakkaana.

Seuraavat esimerkit kuvaavat, mihin tarkoituksiin ja millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi.

Varaamasi palvelun tai korjauksen käsittely Otamme vastaan palvelua koskevan varauspyyntösi. Käsittelemme niitä tietoja, jotka luovutat meille ja tietoa, jota kerätään kolmannelta osapuolelta kohdan 1.2. mukaan. Oikeudellinen peruste: sopimuksen täyttäminen

Palvelun tai korjauksen suorittaminen Identifioimme rekisterinumerosi avulla mahdolliset varaosat, joita tarvitaan palvelun suorittamiseen. Olemme sinuun yhteydessä mahdollisten kysymysten tiimoilta, joita tilaamasi palvelun yhteydessä syntyy. Käsittelemme maksuasi ja hallinnoimme vakuutustapahtumaa ja vakuutusyhtiösi vakuutuskorvauksen maksua. Meillä tulee myös olla mahdollisuus käsitellä valitus- ja takuuasiaa suoritetun palvelun jälkeen. Oikeudellinen peruste: sopimuksen täyttäminen

Tuotteen vetäminen pois markkinoilta Meillä saattaa olla tarve olla sinuun yhteydessä suoritetun palvelun tai korjauksen jälkeen vetääksemme tuotteen pois siitä syystä, että siinä on huomattu vika tai puute. Oikeudellinen peruste: oikeutettu etu

2.2 Yllä kuvatun lisäksi Carglass Finland Oy käsittelee henkilötietojasi myös täyttääksemme lain edellyttämät velvollisuutemme, mikä käsittää erilaiset tarkoitukset, kuten esimerkiksi kirjanpitovelvollisuuden täyttämisen.

2.3 Tietyissä tapauksissa henkilötietojasi käsitellään oikeutetun edun nojalla oikeudellisella perusteella. Oikeutettuihin intresseihimme kuuluvat esimerkiksi:

 • asiakastyytyväisyystutkimusten suorittaminen

 • puheluiden nauhoittaminen soittaessasi asiakaspalveluumme tai asiakaschattiimme kirjoitettujen tekstien analysoiminen

 • markkinointiviestien tai uutiskirjeiden lähettäminen sinulle vastaavanlaisista tuotteista ja palveluista ja

 • henkilötietojesi välittäminen tavarantoimittajallemme tai muille tahoille, mitä kuvaillaan myöhemmin kohdassa 4.1.

Oikeutettu etumme näissä tapauksissa on voida edistää toimintaamme ja huolehtia siitä tarkoituksenmukaisella tavalla, sekä voida kehittää ja parantaa tuotteitamme ja palvelujamme. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, mitä kuvataan tarkemmin myöhemmin kohdassa 7.3.

2.4 Jos olet antanut suostumuksesi, lähetämme sinulle uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä sähköpostiosoitteeseen, jonka olet ilmoittanut tai tekstiviestitse matkapuhelinnumeroosi. Tällaisen käsittelyn tarkoitus on voida lähettää tarjouksia ja tietoa, joista uskomme sinun voivan olla kiinnostunut. Käsittely perustuu suostumukseesi laillisena perusteena ja voit milloin vain peruuttaa tämän suostumuksen sinulle lähettämiemme viestien sisältämien ohjeiden mukaisesti tai ottamalla yhteyttä Carglass Finland Oy:n sähköpostitse osoitteeseen info@carglass.fi.

3. KUINKA PITKÄÄN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI

3.1 Carglass Finland Oy säilyttää henkilötietosi niin pitkään, kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty tai jos se on tarpeellista muiden tarkoitusten täyttämiseksi, mikäli ne eivät ole vastoin sitä tarkoitusta, johon ne on kerätty. Ne henkilötiedot, joita käytetään kyseessä olevaan palveluun tai ajoneuvosi korjaukseen, säilytetään seitsemän vuotta kirjanpidon ja takuun vuoksi sekä tuotteen markkinoilta pois vetämisen varalta. Carglass Finland Oy kuitenkin karsii suoritetun työn jälkeen tietoja niin, että ainoastaan tämän tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot säilytetään. Kirjanpitotiedot säilytetään kymmenen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jolloin varainhoitovuosi loppui kirjanpitolain mukaisesti.

Liikennetiedot – voidaksemme auttaa sinua sellaisen palveluissamme ilmenevän vian suhteen ja voidaksemme kehittää palveluamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan säilytämme myös tilastotietoa näistä tiedoista. Nämä tiedot tallennetaan vuorokauden ajan.

Jos olet suostunut siihen, että saat markkinointiviestejä meiltä, säilytämme tietojasi niin pitkään, kuin suostumuksesi sinulle tiedotettua tarkoitusta varten on voimassa, tai kunnes perut suostumuksesi (jos tämä ajankohta on aikaisempi).

4. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA

4.1 Jos on palvelujen kehittämisen kannalta on tarpeellista, jaamme henkilötietojasi sellaisen yrityksen kanssa, joka toimii henkilötietojen käsittelijänämme. Henkilötietojen käsittelijä on yritys, joka käsittelee henkilötietoja lukuumme ja ohjeidemme mukaisesti. Meillä on kirjallinen sopimus kaikkien henkilötietojen käsittelijöiden kanssa varmistaaksemme, että tällainen henkilötietojen käsittely on asianmukaista ja luotettavaa. Esimerkiksi vastaanottaja, joka voi vastaanottaa osan henkilötiedoistasi, on:

 • Markkinointiyhteistyökumppani ja uutiskirjeiden välittäjä

 • Virallinen ajoneuvorekisteri (jaamme rekisterinumerosi voidaksemme hakea tietoa ajoneuvosta)

 • Yritys, joka hoitaa saatavien perintää

 • IT-toimittajat, jotka hallinoivat, teknistä tukea ja ylläpitävät IT-järjestelmäämme

 • Web-toimittajat, jotka hallinoivat, teknistä tukea ja muita nettisivujemme palveluita sekä online-varausjärjestelmää

 • Kalibrointipalveluiden yhteistyökumppanit

 • Asiakastyytyväisyystutkimusten yhteistyökumppanit – tällaisten tutkimusten tulosten hallinnoimiseksi ja koostamiseksi

 • Yritys, joka pitää tarjolla laskentajärjestelmää tuulilasivahingoille (jaamme ajoneuvo- ja asiakastiedot vakuutustapahtuman hoitamiseksi)

Carglass Finland Oy jakaa henkilötietoja myös sellaisille yrityksille, jotka ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä, mikä tarkoittaa sitä, että yritys vastaa itse vastaanottamistaan ja käsittelemistään tiedoista ja valvoo niitä. Tällainen yritys on esimerkiksi vakuutusyhtiö, jotta vakuutusyhtiösi (jos asiaankuuluvaa) voisi hoitaa vakuutuskorvauksesi maksun ajoneuvollesi suoritetusta palvelusta tai korjauksesta

5. MISSÄ HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU:n/ETA:n alueella ja että kaikki omat IT-järjestelmämme sijaitsevat EU:n/ETA:n alueella. Henkilötietojasi saatetaan kuitenkin tietyissä tilanteissa siirtää EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, ja siirrettyjen tietojen vastaanottaja saattaa käsitellä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella esimerkiksi, jos jaamme henkilötietojasi sellaiselle henkilötietojen käsittelijälle, joka joko itse tai alihankkijan kautta on sijoittautunut EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan tai jakaa tietoa sellaiseen maahan. Näissä tapauksissa ryhdymme kaikkiin kohtuullisiin laillisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että henkilötietojasi käsitellään luotettavasti ja asianmukaisella turvallisuustasolla, joka on verrannollinen EU:n/ETA:n alueella tarjottavaan turvallisuustasoon nähden. Esimerkkejä asianmukaisista turvallisuustoimenpiteistä ovat hyväksytty käytännesääntö vastaanottajamaassa, yleiset vakioehdot, sitovat liiketoimintasäännöt tai tietosuojaseloste.

Jos haluat kopion niistä turvallisuustoimenpiteistä, joita olemme ottaneet käyttöön, tai jos haluat saada tietoa, missä nämä ovat saatavilla, voit ottaa meihin yhteyttä.

6. KUINKA HENKILÖTIETOJASI SUOJATAAN?

Käytämme IT-järjestelmää suojataksemme henkilötietojesi yksityisyyttä ja koskemattomuutta sekä pääsyä niihin. Olemme ottaneet käyttöön erityiset turvallisuustoimenpiteet suojataksemme henkilötietojasi laittomalta tai perusteettomalta käsittelyltä (kuten luvaton pääsy, häviäminen, tuhoaminen tai vahinko).

7. OIKEUTESI

7.1 Oikeus rekisteriotteeseen ja korjaamiseen

Sinulla on oikeus pyytää maksutta rekisteriote koskien henkilötietojesi käsittelyä, jota Carglass Finland Oy suorittaa sinua koskien. Jos olet sitä mieltä, että joku henkilötiedoista, joka Carglass Finland Oy:lla on sinua koskien, on virheellinen, voit pyytää, että tällaiset tiedot korjataan.

7.2 Oikeus poistamiseen

Henkilötietojasi ei säilytetä kauempaa, kuin kohdassa 3.1 on esitetty. Muuten Carglass Finland Oy poistaa henkilötietoja kuten sovellettava lainsäädäntö edellyttää. Sinulla on kuitenkin oikeus vaatia, että virheelliset tiedot poistetaan, sekä että sellaiset tiedot poistetaan, joiden käsitteleminen ei enää ole tarpeellista. Voit pyytää poistamaan myös sellaiset henkilötiedot, joita käsitellään oikeutetun edun perusteella. Sinun on hyvä tietää, että Carglass Finland Oy:lla voi olla oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi, jos on olemassa laillisia velvollisuuksia, jotka estävät meitä välittömästi poistamaan tietyt henkilötiedot.

7.3 Oikeus vastustamiseen

Sinulla on oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella suoritettavaa käsittelyä. Carglass Finland Oy:n käsittely, joka tapahtuu oikeutetun edun nojalla, on määritelty edellä kohdassa 2.3. Oikeus vastustamiseen merkitsee sitä, että voit pyytää Carglass Finland Oy:ta olemaan suorittamatta oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa käsittelyä. Henkilötietojesi käsittelymme jatkuminen edellyttää sellaisessa tapauksessa, että voimme osoittaa huomattavan tärkeän ja perustellun syyn, joka syrjäyttää sinun etusi tai oikeutesi, tai jos se on tarpeen oikeusvaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamisesta.

7.4 Oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista seuraavissa tapauksissa

 1. Kyseenalaistaessasi henkilötietojen oikeellisuuden

 2. Jos henkilötietojen käsittely on luvatonta ja valitset henkilötietojen rajoittamisen niiden poistamisen sijaan

 3. Jos henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi niitä on aikaisemmin käsitelty, mutta tarvitset niitä lakisääteisten vaatimusten alkuunpanemiseksi, harjoittamiseksi tai vastustamiseksi

 4. Jos vastustat käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun

Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa sitä, että henkilötietoja säilytetään edelleen, mutta niiden käsittelyä ei muuten jatketa Carglass Finland Oy:n toimesta ilman suostumustasi.

7.5 Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa muodossa niiden tietojen osalta, jotka olet itse luovuttanut Carglass Finland Oy:lle siinä tapauksessa, että näitä tietoja käsitellään suostumuksesi tai sopimuksen perusteella.

7.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Jos olet antanut suostumuksesi Carglass Finland Oy:lle, sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus. Kun olet peruuttanut suostumuksesi, se käsittely, johon suostumus annettiin, lakkaa ja ne henkilötiedot, jotka kerättiin suostumuksesi perusteella, poistetaan, mikäli niitä ei tarvita muuhun tarkoitukseen, johon Carglass Finland Oy:lla on oikeus henkilötietojesi käsittelyyn.

7.7 Oikeuksiesi käyttäminen

Jos haluat hyötyä yhdestä tai useammasta edellä esitetystä oikeudestasi, voit ottaa meihin yhteyttä info@carglass.fi. Pyydämme ottamaan meihin yhteyttä kirjallisesti, jotta voimme varmistaa, ettemme paljasta henkilötietojasi väärälle henkilölle. Saatamme samassa yhteydessä pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi tai antamaan lisätietoja ennen kuin voit käyttää oikeuksiasi. Jos Carglass Finland Oy ei hyväksy pyyntöäsi tai ei hyväksy sitä kokonaan, sinulle ilmoitetaan tästä ja päätöksen syistä.

8. EVÄSTEET

8.1 Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka siirretään tietokoneeseesi, älypuhelimeesi tai tablettiisi nettiselaimesi kautta. Evästeet siirretään laitteesi pysyvään muistiin, kun vierailet nettisivuillamme. Tämä siksi, että järjestelmämme olisi mahdollista tunnistaa sinut, kun vierailet nettisivuillamme uudelleen ja jotta sivujemme käytettävyys paranisi.

On olemassa yksittäisiä (”istuntoon sidottuja”) evästeitä, joita käytetään ainoastaan silloin, kun vierailet nettisivuillamme ja jotka poistetaan, kun suljet nettiselaimen. Lisäksi on pysyviä evästeitä, jotka pysyvät laitteesi pysyvässä muistissa, kun poistut nettisivuiltamme tai kunnes poistat ne manuaalisesti tai kun selaimesi poistaa ne tietyn ajan kuluttua.

8.2 Mihin evästeitä käytetään?

Käytämme joitain harvoja evästeitä muistaaksemme sinut käyttäessäsi verkkosivustoa, mutta sallimme kolmannen osapuolen (erityisesti Googlen) käyttävän tilastoevästeitä (tilapäisiä ja pysyviä) verkkosivuillamme kerättyjen tietojen kokoamiseksi siitä, mitkä osiot verkkosivuillamme keräävät eniten käyntejä sekä seurataksemme omaa mainontaamme.

Tätä tietoa käytetään verkkosivujemme sisällön parantamiseksi ja verkkosivujemme käyttämisen helpottamiseksi sekä pysyäksemme tietoisina omasta mainonnastamme Internetissä. Olemme sitä mieltä, että nämä evästeet rajoittavat yksityisyyttäsi pienimmällä mahdollisella tavalla. Emme salli muiden kolmansien tahojen evästeiden seuraavan verkkotottumuksiasi kohdennetun markkinoinnin mahdollistamiseksi (tai ”käyttäytymisen ohjaamaa verkkomainontaa”) verkkosivuillamme.

8.3 Evästeet ja yksityisyytesi

Useimmat selaimen asetukset on asetettu niin, että sekä omat evästeemme että kolmansien tahojen evästeet hyväksytään. Voit kuitenkin muuttaa näitä asetuksia (omien ja kolmansien tahojen evästeiden suhteen) niin, että evästeet hyväksytään ja sinulta kysytään, haluatko hyväksyä tai estää evästeen joka kerta erikseen tai niin, että kaikki evästeet estetään suoraan.

Jotta verkkosivumme toimisivat parhaalla tavalla, suosittelemme, että hyväksyt sekä omat että kolmansien tahojen evästeet. Selaimen asetuksia voit muuttaa työkalupalkissa. Jos haluat poistaa seurantaan liittyvät evästeet Google Analyticsista (Google DoubleClick), voit vierailla tällä Googlen nettisivulla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) ja ladata Google Analytics Opt-out -selainlaajennuksen.

Jos haluat torjua yhden omista evästeistämme, voit määrittää selaimesi tekemään tämän, mutta siinä tapauksessa sinun on hyvä tietää, että sivuston jotkin ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä ja että sivuston käyttö saattaa tulla rajoitetuksi.

9. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

Jos olet tyytymätön Carglass Finland Oy:n henkilötietojen käsittelyyn tai päätökseen koskien kohdan 5.7 mukaista pyyntöä, sinulla on aina oikeus ottaa yhteyttä valitusten esittämiseksi tietosuojaviranomaiseen.

10. MUUTOKSET

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan muuttaa aika ajoin palveluidemme muutoksen tai lainsäädännön muutosten yhteydessä. Kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste julkaistaan kotisivuillamme www.carglass.fi.

Cookies